Minggu, 02 September 2018

FOLLOW UP PERDANA OPAK 52 IAIT KEDIRI

FOLLOW UP OPAK MAHASISWA BARU FAKULTAS TARBIYAH


Mahasiswa Baru Fakultas Tarbiyah

BEM_FAKULTASTARBIYAH-Minggu (02/09),  mengadakan Follow up OPAK 52 perdana pasca OPAK yang bertempat di Aula Tarbiyah IAIT Kediri. Peserta follow up adalah seluruh Mahasiswa Baru yang sudah mengikuti OPAK. Apa sih Follow up OPAK itu? Nah, budaya di IAIT Kediri selama 2 tahun belakangan ini adalah setelah selesai agenda OPAK selalu mengadakan Follow up atau pendalaman materi yang telah dijelaskan ketika OPAK berlangsung.

Tujuan dari Follow up ini untuk mengetahui sejauh mana Mahasiwa/I dalam memahami materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pada saat OPAK. Hari pertama Follow up dengan materi “Kemahasiswaan” yang dipaparkan oleh Bapak Mukhlison, M. Pd. I. Beliau menjelaskan “Mahasiswa di IAIT harus aktif dalam dua hal, yang pertama dalam hal akademis dan yang kedua dalam hal aktifis. Beliau berharap mahasiswa IAIT bisa menjadi mahasiswa yang kritis tidak hanya kuliah, mendengarkan dosen, menyimpulkan, lalu pulang atau bisa dikatakan Mahasiswa Kupu-Kupu (Kuliah-Pulang).”

Beliau juga memaparkan di Kampus IAIT Kediri terdapat Organisasi Intra dan Ekstra. Yang termasuk dalam Organisasi Intra Kampus salah satunya adalah BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang menaungi seluruh aspirasi Mahasiswa. Ada juga beberapa UKM yang mengarah kepada Bakat Minat Mahasiswa, seperti LP2M CORONG, Teater Goesti, dan Excellence.

Follow up OPAK 52 ini berlangsung selama 2 bulan dan agenda ini diwajibkan bagi Mahasiswa Baru sebagai salah satu persyaratan kelulusan OPAK.


Bapak Mukhlison sedang mengisi follow up Kemahasiswaan

Antusias Mahasiswa dalam bertanya


_NRL_